NÁŠ TÝM

MUDr. Kubová Šedová Martina

Lékař

Vacková Ludmila

Sestra

Miroslava Jurišová

Sestra

 • absolventka LF UPJŠ Košice SR, obor všeobecné lékařství
 • atestace  Anestezie a resuscitace EU, absolvováno v ČR, Praha
 • atestace Všeobecné praktické lékařství, absolvováno v ČR, Praha
 • Licence Urgentní medicína
 • členka Sdružení spolku praktických lékařů, SPL ČR
 • členka Sdružení společnosti všeobecných  lékařů české  lék. společnosti J.E. Purkyně /SVL ČLS JEP/
 • členka České resuscitační rady
 • držitelka diplomu celoživotního vzdělávaní lékařů
 • lékařka výjezdové skupiny Zdrav. záchranné služby JMK Brno, ÚO Břeclav
 • lékařka LSPP
 • Certifikace v plazmaterapii
 • absolventka SZŠ
 • zdravotní sestra s dlouholetou praxí a registrací sester ČR
 • III. patro Infuzní centrum, plazmaterapie, PDT
 • sestra s bohatou nemocniční a ambulantní praxí

V případě dovolené je nutno sledovat aktuality na nástěnce, zástup pro akutní stavy bude zajištěn lékařem dle aktuální domluvy. V případě vážných problémů, mimo ordinační dobu, pokračujte na stránku PRVNÍ POMOCI.

VYBAVENÍ

V dnešním světě se žádné pracoviště neobejde bez moderní techniky. Sledujeme aktuální novinky a technologický pokrok. Soustavně investujeme do nejmodernějšího vybavení, o čemž svědčí i naše rozšiřující se nabídka služeb.

Detailní informace pro pacienty

EKG – elektrokardiografie – Nenáročné, nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho  srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem elektr. napětí, které se šíří na povrch těla, kde ho lze snímat EKG.

GLUKOMETR – glukometrie – Metoda umožňuje rychlé změření hladiny cukru v krvi z kapilární krve ,určuje se při podezření na cukrovku, nebo při stanovení diagnózy v akutních stavech.

PŘÍSTROJ CUBE  – Multifunkční analyzátor, stanovení pouze z kapilární krve, výsledek za několik vteřin.

 • INR – zjišťuje přímo v ordinaci hodnotu, která vypovídá o srážlivosti krve, můžeme sledovat léčbu terapie léku  na „ředění krve“ (Warfarin)
 • CRP – C – reaktivní protein je indikátor bakteriálního zánětu.  Dle hodnoty rozlišíme, zda se jedna o bakteriální nebo virovou infekci a tím Vás uchráníme od zbytečného užívaní antibiotik.
 • HbA1c – stanovuje  glykovaný hemoglobin, významný ukazovatel dlouhodobé kompenzace cukrovky, taky  významný k posouzení zda je nutné zahájit eventuálně změnit léčbu cukrovky.
 • OK TEST – Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení, od 55 let je možné vyšetření nahradit kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou kamerou)

PULZNÍ OXYMETR – Malý přenosný přístroj pro měření tepové frekvence a nasycení krve kyslíkem (saturace), důvod k měření jsou  náhle změny zdravotního stavu, potíže s dýcháním (dušnost, nedostatek dechu).

URI TEX – Močový analyzátor, slouží k rychlé diagnostice močové infekce. Využití  přístroje je také u diabetiků, sledovaný parametr poukazuje na stav ledvin. Vyšetření je srovnatelné s rozborem  v laboratoři a je hotové během několika vteřin. 

ABI MESI – Přístroj na měření tlaků horních i dolních končetin, určuje index ABPI (ankle brachial pressure index) dle indexu  zhodnotíme stav průchodnosti cév a přispívá k diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDKK).

PAŽNÍ TLAKOMĚR – automatický i bezrtuťový  – Umožní okamžité změření krevního tlaku v ordinaci.

OPTOTYP – Přístroj slouží k orientačnímu vyšetření zraku.

OTOSKOP – orientačné zhodnocení ušního onemocnění

ELEKTRONICKÁ VÁHA A VÝŠKOMĚR, BEZKONTAKTNÍ, TEPLOMĚR

TK HOLTER – 24 – hodinová monitorace tlaku  v domácím prostředí

BEZKALIBRAČNÍ SPIROMETR Medikro duo – screening asthmatu a CHOPN – chronických plicních nemocí

PŘENOSNÝ DIAGNOSTICKÝ

SOFTWARE PRO MONITORING

SPÁNKOVÉHO APNOE – screening poruchy dýchaní ve spánku

COBAS h 232 –  pro vyš. kardiomarkerů přímo v ordinaci

VITAL Injector – přístroj pro plazmaterapii – aplikace vlastní plazmy do podkoží

Centrifuga – odstředivka pro přípravu krevní plazmy

PDT LED světlo – přístroj pro fotodynamickou terapii

BDR Dermolift – přístroj k mezoterapii