PRVNÍ POMOC

155

112

Lékařská služba první pomoci v okrese Břeclav
V případě akutních potíží, nutnosti neodkladné návštěvy u pacienta je nutné volat dispečink záchranné služby.

LSPP PRO DOSPĚLÉ

Poliklinika Břeclav
Bří Mrštíků 38

519 303 202

ORDINAČNÍ DOBA

pondělí až pátek 17:00–22:00

víkendy a svátky 08:00–20:00

LSPP PRO DĚTI A DOROST

Nemocnice Břeclav
U nemocnice 1

519 315 263

ORDINAČNÍ DOBA

pondělí až pátek 17:00–22:00

víkendy a svátky 08:00–20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

Poliklinika Břeclav
Bří Mrštíků 38

519 303 213

ORDINAČNÍ DOBA

víkendy a svátky 08:00–13:00

SLUŽBA OHLEDÁNÍ ZEMŘELÝCH

pro celý břeclavský okres

519 303 202

519 303 202

ORDINAČNÍ DOBA

pondělí až pátek 18:00–06:00

víkendy a svátky NON-STOP

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST

Poliklinika Břeclav
Bří Mrštíků 38

519 303 271

ORDINAČNÍ DOBA

pondělí až pátek 07:00–20:00

víkendy a svátky 08:00–20:00

OČNÍ POHOTOVOST

1. – 15. dne v měsíci
Oční klinika FN Brno Bohunice

16. – poslední den v měsíci
Oddělení očních chorob FN Brno U svaté Anny